پروژه اتاق پذیرایی

این پروژه توسط دیزاینر مجموعه و با توجه به سلیقه ی کافرما  طراحی و اجرا گردیده است.

 پروژهاتاق پذیرایی
طراحسرکار خانم حاتمی
مدل مبلمانژولیت
  

نمونه کارهای مشابه