پروژه اتاق پذیرایی

این پروژه توسط دیزاینر مجموعه و با توجه به سلیقه ی کافرما  طراحی و اجرا گردیده است.

پروژهاتاق پذیرایی
طراحسرکار خانم حاتمی
مدل مبلماناورانوس
  

نمونه کارهای مشابه