پروژه پذیرایی

این پروژه توسط دیزاینر مجموعه و با توجه به سلیقه ی کافرما  طراحی و اجرا گردیده است.

پروژهاتاق پذیرایی
طراحسرکار خانم حاتمی
مدل مبلمانکینگ سفید
  

نمونه کارهای مشابه