درخواست خدمات پس از فروش از سه طریق انجام میشود :

1- بعد از اینکه محصول خریداری شده برای مشتری ارسال شد ، مجموعه آیسا مبل با مشتری تماس میگیرد و در صورت نیاز نیرو به محل اعزام میشود.

2- بعد از تحویل محصول در منزل مشتری با مجموعه ی آیسا مبل تماس میگیرد و طبق عکس های ارسالی مشتری و اطلاعاتی که به محموعه داده میشود خدمات پس از فروش ثبت میشود.

3- از طریق فرم زیر اطلاعات خود را وارد کرده و عکس های محصول را ارسال میکنیم . به صورت آنلاین خدمات پس از فروش شماا پیگیری خواهد شد.

kingshead barber shop, 3958 Sundown Lane, Austin TX 78736
512-555-0194 | info@kingsheadbarber.com