پروژه نمایشگاه

این پروژه توسط دیزاینر مجموعه و با توجه به سلیقه ی کافرما طراحی و اجرا گردیده است.

نام پروژهنمایشگاه آیسا
طراحسرکار خانم حاتمی
مدل مبلمانال مینوتی
نام مشتری 

نمونه کارهای مشابه