نظرسنجی رضایتمندی از محصولات

اطلاعات شخصی

نظرسنجی

تحویل به موقع کالا
نحوه بسته بندی
سطح سلامت کالا
کیفیت کالا
پشتیبانی
نحوه برخورد پرسنل تحویل
تناسب محصول با قیمت