پروژه الیزا پالاس

این پروژه توسط دیزاینر مجموعه و با توجه به سلیقه ی کافرما  طراحی و اجرا گردیده است.

نام پروژهالیزا پالاس
طراحسرکار خانم حاتمی
مدل مبلمانالیزا