کاوالی - نمایشگاه

این پروژه توسط دیزاینر مجموعه و با توجه به سلیقه ی کافرما برای طراحی و اجرا گردیده است.

نام پروژهنمایشگاه آیسا
طراحسرکار خانم حاتمی
مدل مبلمانکاوالی 
  

نمونه کارهای مشابه