پروژه اتاق ناهارخوری

این پروژه توسط دیزاینر مجموعه و با توجه به سلیقه ی کافرما  طراحی و اجرا گردیده است.

نام پروژهالماس 3
طراحسرکار خانم حاتمی
مدل ناهارخوریکینگ
  

نمونه کارهای مشابه