پروژه اتاق ناهارخوری

این پروژه توسط دیزاینر مجموعه و با توجه به سلیقه ی کافرما  طراحی و اجرا گردیده است.

پروژهاتاق ناهارخوری
طراحسرکار خانم حاتمی
مدل ناهارخوریفیروزه
  

نمونه کارهای مشابه