واحد پول
زبان

ایونت

لیست ایونت های اخیر آیسامبل

مصاحبه تخصصی مجموعه آیسامبل با مجله دیدبان بهمن/94

جناب آقای مجید ارزانلو به نمایندگی از برادران ارزانلو در بهمن 94 با مجله دیدبان به گفتگو نشستند ایشان با تاکیید چندباره مبتنی بر اینکه موفقیت های آیسا…

آیسامبل،در هر حال…

آیسامبل، در هر حال … انسان، امروزه حالات متفاوتی را در سبک و نوع زندگی خود تجربه می کند. ابهام برگرفته شده از کلمه حال به عنوان کانسپت…

آیسامبل؛ نقش اول دورهمی های متفاوت

این روزها با گذر از خیابان های سطح شهر، بیلبوردی با حال و هوایی متفاوت از تهران قدیم نظر ها را به خودش جلب می کند. به نظر…