تاریخ :     زمان : 14:13:56
چیدمان به روش فنگ شویی به كمك فنگ شویی فضای داخلی خانه را اصلاح كنید و انرژی های مثبت را به جریان اندازید. خانه شما از این پس مظهر آسایش، آرامش و نشاط خواهد بود. فنگ شویی در لغت به معنای آب و باد است و به هنر چیدمان محیط برای ایجاد تعادل و هماهنگی بهتر میان انرژی هایی كه ما را احاطه كرده اند گفته می شود. اصول فنگ شویی با زندگی های پراضطراب و خانه های مدرن ما مطابقت دارد اشیای غیرلازم را حذف كنید تا شاهد تجدید حیات و جریان انرژی و فوران نیرو در رگ های زندگی تان باشید. این یك لطف عملی، محسوس و ملموس است كه می توانید در حق خود روا دارید. چهار ویژگی اشیای تلنبار شده: مورد استفاده نیستند یا دوستشان ندارید. نامرتب و نامنظم اند برای یك محیط كوچك، زیادند هر چیز ناتمام اتاق خواب شما انباری نیست. درست نیست كه رایانه، دوچرخه ورزشی، وسایل شكسته و اشیایی كه استفاده نمی كنید را در این اتاق بگذارید. انباشتگی در اتاق خواب ممنوع است. انرژی نامطلوبی پیرامون لباس های چرك حركت می كند. هرگز سبد لباس های چرك را در اتاق خواب نگذارید. دست كم هفته ای یكبار ملافه ها را بشویید و عوض كنید تا انرژی تان پاك و سرشار از طراوت و نیروی حیات شود
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آیسامبل کیان میباشد