تاریخ :     زمان : 14:13:56
آبشار رنگ جهت جلوگیری از انتشار آلودگی ناشی از پاشش رنگ مایه به محیط اطراف و سالن تولید از کابین آبشار استفاده میگردد.این تکنولوژی در قسمت بتونه فوری پاشی و همرنگی پاشی استفاده میشود و موجب افزایش کیفیت کار خواهد شد کابین دارای یک فن مکنده می باشد که باعث ایجاد جریان منفی هوا داخل کابین می شود. هوای داخل کابین از زیر پرده اب و از میان ریزش اب پرده هوا مکش شده رنگ از هوا جدا می شود اتاق رنگ اتاقی ایزوله است که در صنعت خودرو سازی نیز استفاده می شود. در این اتاق یک دمنده و مکنده وجود دارد که در آن هوا سیرکوله میشود و موجب افزایش کیفیت پلی استر پاشی میشود
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آیسامبل کیان میباشد