تاریخ :     زمان : 14:13:56
اندازه های استاندارد مصنوعات چوبی : بر اساس نیاز و چگونگی استفاده و تا حدودی شکل و شمایلات آن طراحی می گردد. اندازه های استاندارد میز نهارخوری ارتفاع متوسط میز نهارخوری 72 تا 75 سانتیمتر ابعاد (عرض و طول) میز نهارخوری چهار نفره 90 در 90 سانتیمتر ابعاد (عرض و طول)   میز نهارخوری هشت نفره 105 در 210  سانتیمتر در واقع هر دو نفر که اضافه می شود 60 سانتیمتر به طول آن نیز اضافه می شود اندازه های استاندارد میز مطالعه ارتفاع متوسط میز مطالعه 75 تا 78 سانتیمتر طول و عرض آن بر اساس طرح و الگو متفاوت است  اندازه های استاندارد صندلی ارتفاع متوسط صندلی از زمین تا نشیمن 42 تا 45 سانتیمتر متوسط طول و عرض کف صندلی 40 سانتیمتر با تلرانس 2 سانتیمتر ارتفاع متوسط صندلی از زمین تا انتهای پشتی 80 تا 100 سانتیمتر  اندازه های استاندارد تختخواب ارتفاع تختخواب معمولا 35 سانتیمتر است ابعاد (عرض و طول) تختخواب یک نفره 90 در 200 سانتیمتر ابعاد (عرض و طول) تختخواب یک نفره (180 یا 160) در 200 سانتیمتر اندازه های استاندارد میز تلویزیون ارتفاع زیرتلویزیون از زمین تا مکان نشیمن تلویزیون معمولا 75 سانتیمتر طول و عرض آن بر اساس طرح و الگو متفاوت است اندازه های استاندارد میز پذیرایی جلوی مبل (عسلی) ارتفاع متوسط میز پذیرایی جلوی مبل (عسلی) 45 سانتیمتر طول و عرض آن بر اساس طرح و الگو متفاوت است
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آیسامبل کیان میباشد