تاریخ :     زمان : 14:13:56

آمادگی برای اسباب کشی

  گاهی در زمان آمادگی برای جابه جایی به منزل جدید دچار سر درگمی میشویم و در روز جابه جایی با مشکلات عدیده ای رو به رو میشویم مراحل آمادگی همان طور که در اینفو گرافی ارائه شده در این پست آمده است شامل تهیه چک لیست بسته بندی با دقت چسب زدن درب کارتونها بارگیری می باشد
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آیسامبل کیان میباشد