هودکس 2014

این تندیس به مناسبت شرکت در نمایشگاه هودکس 2014 به عنوان برند برتر به مجموعه آیسا مبل اهدا شده است

هودکس 2015

این تندیس به مناسبت شرکت در نمایشگاه هودکس 2015 به عنوان برند برتر به مجموعه آیسا مبل اهدا شده است

ایزو 9001

گواهی مربوط به استاندارد مدیریت کیفیت در مجموعه میباشد و در سال 1392 موفق به اخذ این نشان استاندارد شده ایم

هودکس 2012

این تندیس به مناسبت شرکت در نمایشگاه هودکس 2012 به عنوان برند برتر به مجموعه آیسا مبل اهدا شده است

یادبود نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

این تندیس یادبود در بیستمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل به شرکت آیسا مبل به عنوان یکی از برندهای برتر اعطا شده است

ایزو 10002

گواهی مربوط به استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان در سازمان می باشد و از سال 1392 در سازمان پیاده سازی شده است

یادواره حامیان خلیج فارس

این یادبود به پاس حمایت شرکت آیسا مبل از خیج فارس به این شرکت اهدا شده است