شرایط نگهداری :

  •   محصولات را دور از بخاری برقی و گازی،شوفاژ،منابع حرارتی قوی،لوله های آب گرم و بخار  قرار دهید.
  •   محصولات را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
  •   روی محصول ظرف پر از آب،گلدان و اشیای گرم مانند اتو و کتری قرار ندهید.
  •   جهت جلوگیری واژگون شدن محصولاتی که دارای چند کشو و درب از قبیل کمد و دراور می باشند،دربها و کشوها را یک جا باز نکنید.
  •   از قرار دادن و یا تکیه دادن اجسام سنگینی که موجب از بین رفتن  تعادل و واژگونی محصول می شوند خودداری کنید.
  •   از چسباندن هرگونه بر چسب و یا مواد چسبدار که ممکن است به سطح محصول آسیب برساند،اجتناب نمایید.
  •   از هل دادن و یا کشیدن محصولات روی زمین خودداری نمایید و برای جا بجایی محصولات از بلند کردن و حرکت دادن استفاده کنید.
آیسامبل

شرایط نگهدارى :
1 . دور از تابش نور مستقیم آفتاب و منابع حرارتى قرار دهید .
2 . محصول را دور از رطوبت قرار دهید .
3 . از قرار دادن اجسام سنگین بر روى مبلمان خود اجتناب کنید .
4 . از وارد کردن ضربه خوددارى نمایید .
5 . برای جابجایی مبلمان ، آنها را بلند کرده و جابجا نمایید .
6 . از چسباندن هر گونه برچسب و یا مواد چسبدار که ممکن است به سطوح رنگ شده آسیب برساند، اجتناب نمایید
7 . در صورت نیاز به جا به جایی اجزای متحرك را از روی کالا باز کنید (منظور از اجزای متحرك کشوها و طبقات ویترین می باشد)
8 . جهت پیشگیری از افت اسفنج از نشستن روی دسته مبلمان جدا خودداری نموده
نحوه تمیز کردن :
1 . برای تمیز کردن پارچه از محلول های مخصوص شستشوی مبلمان استفاده نمایید .
2 . از آب گرم براى شستشو استفاده نشود چراکه باعث باز شدن الیاف پارچه می شود .
3 . از اتوى بدون بخار و با حرارت کم از روى پارچه سفید در جهت خواب پارچه استفاده نمایید .
4 . از مواد سفید کننده به هیچ وجه استفاده نکنید .
5. جهت از بین بردن خط و خش ریز سطح کار از خمیر پولیش موجود در کیف ابزار آیسا استفاده کنید. (به دستورالعمل موجود در داخل کیف ابزار مراجعه کنید)